KEDŹBU! Nowy! Firefox za Android 68.0.2 je wušoł! Sćehńće jón z
Google Play Store a wužiwajće jón hornjoserbsce!

Webwobhladowak Firefox za Android hornjoserbsce

Što je Firefox za Android?

Firefox za Android je tak mjenowany browser, wobhladowak, za mobilne graty kaž smartfony a tablety, to je program, z kotrymž móžeće sej internetne strony na tajkich gratach wobhladać. Wón je pendant k Mozilla Firefox, kotryž je za desktop mysleny. Firefox za Android je, kaž jeho mjeno hižo zwuraznja, za dźěłowy system Google Android programowany.

Wersija 37.0 Firefox za Android, kotraž 31. měrca 2015 wušła, je prěnja wersija tutoho programa, kotraž hornjoserbski (a delnjoserbski) přełožk wobsahuje.

Zwučene wašnje, Firefox na wašim mobilnym graće instalować, je sćehnjenje z Google Play Store. Dataja na Google Play Store wobsahuje wšě k dispoziciji stejace rěče.

Kaž za jeho pendant za desktop su tež za Firefox za Android přidatki (programowe rozšěrjenja, za wudospołnjenje jeho funkcionality, a drasty, za přeměnjenje jeho zwonkowneho napohlada). Hłowne websydło za to je AMO, skrótšenka za https://addons.mozilla.org (němsce).

Oficielne websydło za Firefox je https://www.mozilla.org/hsb/firefox/android/. Na camp-firefox.de namakaće němskorěčny forum: Firefox für Android (podforum foruma Firefox - Allgemein).